Veberg_referens_317.jpg

YTTRE RENOVERING AV HUS I FJÄLLBACKA

I renoveringen ingick tak- och fasadbyte, tilläggsisolering, fönsterbyte samt snickeriarbeten.